Najskôr som vyštudovala Agronomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej (terajšej Poľnohospodárskej univerzity) v Nitre, špecializáciu Šľachtenie rastlín, a neskôr Anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jazykové vzdelanie som si doplnila medzinárodným Cambridgeským certifikátom First Certificate in English (FCE), jednou všeobecnou a dvomi špecializovanými štátnymi jazykovými skúškami (Prekladateľstvo, Tlmočenie).         

 Ako učiteľka angličtiny v štátnom školstve (na základných a stredných školách) som bola členkou Slovenskej asociácie učiteľov angličtiny SAUA/SATE a v rámci tejto organizácie som sa zúčastnila množstva celoslovenských a medzinárodných konferencií, seminárov a workshopov, tiež niekoľkých Letných škôl Britskej rady (The British Council), organizovaných v spolupráci s Metodickými centrami a zameraných na tvorivé písanie a moderné metódy vyučovania angličtiny. 

Necelé dva roky som pôsobila ako externá lektorka Jazykového centra Univerzity Komenského v rekvalifikačnom kurze angličtiny pre učiteľov 1. stupňa základných škôl. 

V súčasnosti pôsobím ako SZČO a venujem sa prekladom pre firmy, prekladateľské agentúry, vydavateľstvá a individuálnych klientov, tiež vyučujem všeobecnú aj odbornú angličtinu súkromné osoby, vo firmách a v kurzoch pre verejnosť.

Moje prekladateľské skúsenosti:

Dva roky (2010 - 2012) som spolupracovala s českou prekladateľskou agentúrou Translations CE z Hradca Králové na prekladoch odborných medicínskych textov (hlavne z odborov kardiochirurgia, stomatológia, lekárske prístroje), približne v rovnakom období aj s bratislavským vydavateľstvom Bauer Media pri prekladoch textov z angličtiny do slovenčiny pre časopis Naša záhrada.

Preložila som do angličtiny napríklad aj golfového sprievodcu pre Stredočeský kraj, správu Ministerstva životného prostredia k výstavbe úseku diaľnice D1, robila som korektúry anglického textu vysokoškolskej učebnice krajinnej ekológie a urbanistiky pre Poľnohospodársku univerzitu v Nitre, momentálne prekladám tretí miniromán z Edície Najlepšie svetové čítanie pre vydavateľstvá Reader´s Digest a Tarsago.

Mám skúsenosti aj s prekladmi lekárskych správ, textov z oblasti farmácie, práva a dalších odborov, a vždy si rada rozšírim vedomosti (jazykové aj odborné) z ďalších pre mňa nových (a určite zaujímavých) oblastí.